Tanpa Kategori

Meminta Kepada Allah menurut Abdul Wahab

Abdul Wahhab berpendapat orang yang meminta pertolongan kepada Allah memakai perantara dalam berdo’a meminta syafaat serta bernazar kepada selain Allah dan tidak percaya kepada qada dan qadar adalah termasuk syirik. Berkenaan dengan hal ini beliau mengutip firman Allah swt:

Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. dia memberikan. kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yunus: 107Untitled3.png

 

Tinggalkan komentar

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap